Hemsidor
Gratis hemsida
Om hemsidor
Optimera hemsida
Skapa hemsida
Publiceringsverktyg

Optimera hemsidan

Optimera hemsidan för sökmotorer

Att optimera hemsidan för sökmotorer är ett sätt att få besökare att hitta hemsidan när de gör en sökning i exempelvis Google.
Tekniken att optimera kallas också för sökmotoroptimering efter det engelska ordet SEO, Search Engine Optimization.
Själva grundprincipen är enkel. Hemsidan skall vara lätt tillgänglig för sökmotorerna att gå igen, logiskt och attraktivt uppbyggd för en besökare.
Även om det kan låta enkelt är det en hel del moment som man måste tänka på.


Syftet med att optimera hemsidan

Meningen med att optimera en hemsida är att, som tidigare nämnts, få in de besökare som är relevanta för det hemsidan handlar om. Om man driver en webbshop som säljer bilstereo, är det önskvärt att de som söker på fraser som bilstereo, köpa bilstereo, etc får upp just dina webbsidor så högt upp som möjligt efter en sökning.
Skillnaden mellan platserna ett eller fem efter en sökning är mycket stora på hur många besökare som väljer att klicka sig in till de olika sidorna. Det finns därför all anledning att göra en bra optimering av hemsidan.

Faktorer som har betydelse vid optimering av hemsida

Några faktorer som har betydelse vid optimering av en hemsida är:
DomänMetatexterSidtexter - LänkarWebbdesign mindre väsentliga är: Webbhotell

 • Domän: Valet av domännamn kan ibland vara av betydelse för optimeringen.
  Att ha med ett väsentligt nyckelord i domännamnet ger den fördelen att ingående länkar i allmänhet använder det ordet i länktexten, vilket stärker hemsidans placering i sökmotorerna. Men å andra sidan är det med stor sannolikhet så att det är fler nyckelord som webbsidorna skall optimeras för. Och då blir betydelsen marginell.
 • Metatexter: Avser de texter som finns mellan ovanför head i källkoden. De väsentliga är:
  Title
  ; det som syns efter en sökning i en sökmotor och är den klickbara delen. Den kan vara omkring 64 tecken lång. Title bör innehålla nyckelord men även locka till intresse att klicka.
  Description; den text som brukar finnas under title. Den kan vara upp till 150 tecken lång. Har i princip ingen betydelse för sökmotorerna men skall även den vara säljande så den lockar till sig en besökare.
  Keywords: har numera en mycket liten betydelse, även om vissa sökmotorer fortfarande tar hänsyn till den, dock inte Google. Det skadar dock inte att lägga in sidans viktigaste ord där.
 • Sidtexter: Den gyllene regeln här är att skriva för en besökare inte för en sökmotor. Nu brukar det i de flesta fall sammanfalla med varandra. Om sidan är logiskt och lättmanövrerad brukar den även fungerar bra för en sökmotor.
  Det man bär tänka på när det gäller utformningen av sidtexten är att det skall vara strukturerad och lättöverskådlig.
  Skillnaden mellan att skriva en uppsats eller att skapa webbsidor är mindre än man tror.
  Rubriker, underrubriker är ett vettigt och givande sätt att strukturera upp texten. Dels så att den blir lätt att ta still sig för en besökare, dels för att det då är enkelt att på ett naturligt sätt få in de nyckelord som är väsentliga för just den webbsidan inom hela hemsidan.
 • Länkar: Man brukar prata om två slags länkar när det gäller optimering av en hemsida.
  Inlänkar; de länkar som via andra webbplatser länkar in till den egna hemsidan.
  Interna länkar; de länkar som finns inom själva hemsidan som skall utgöra målet för optimering.
  Vi koncentrerar oss på de interna länkarna då de på ett mer konkret sätt ryms i begreppet optimera hemsidan. Detta då enbart finns på webbsidorna som hemsidan består av.
  Den vanliga navigeringsmenyn är en form av interna länkar. Dock skall man inte nöja sig med dessa. Även länkar i den löpande texten bör finnas.
  Här är det viktigt att dessa finns i ett naturligt sammanhang i texten.
  Om en sida handlar om på webbplatsen handlar om muttrar är den naturligt på just den sidan att länka i texten till en sida som handlar om mutterdragare. Svårare än så är inte grunden med länkning inom hemsidan när det gäller optimering.
 • Webbdesign: När man skall skapa en hemsidan gäller att design har en viss betydelse ur synvinkel för hemsidan när man det gäller optimering. Enkla grundläggande saker som att inte lägga text i bilder är en sådan sak man skall tänka när man skall göra hemsidan. En del andra tips om det hela finns här på skapa hemsida.
 • Webbhotell: Webbhotellets placering anses ha en viss betydelse. Då i bemärkelsen att en sidan på svenska som vänder sig till den svenska marknaden också bör ligga på ett webbhotell med servrar i Sverige. Betydelsen av det hela verkar dock vara mycket marginell för att inte så omätbar. Men eftersom det är ett antal faktorer som spelar roll vid optimering av en hemsida bör man kanske försöka få så många rätt som möjligt.

  Optimera hemsidan är mer än så här

  Visserligen täcks en del av det som ingår att optimera en hemsida i punkterna ovan. Men arbetet med att optimera en hemsida består av så mycket mer.
  Först kommer egentligen analysen.
  Analysen inbär enkelt att man tar rätt på vilken målgrupp en hemsida är tänkt för. Vad den målgruppen kan tänkas vilja. Sedan vilket sökmönster har de för att hitta den informationen/den produkten de är ute efter.Vilka ord vilka sökfraser använder de för att nå fram dit.

  Sedan är också hur besökaren rör sig på webbplatsen av stor betydelse för optimeringen av en hemsida. Hur lång tid tillbringar de på hemsidan, hur många sidor tittar de på, och sedan det viktigaste, uppnås önskade resultat med hemsidan?
  Men en liten hjälp på vägen kan detta nog vara.

 
E-post
Cookies/sekretsspolicy

Anpassad sökning